1
 
İHALELERİMİZ
Şahinbey Oto Galericiler Sitesinde Bulunan 28 Adet İş Yeri Satış İhalesi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Şahinbey Oto Galericiler Sitesinde Bulunan 28 Adet İş Yeri Satış İhalesi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Açık Arttırma
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu Süreci Devam Eden İhaleler
Açıklama

OTO GALERİCİLER SİTESİNDEKİ İŞYERLERİNİN

SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

  1. İHALENİN KONUSU:  

İlçemizin Mavikent Mahallesinde, Belediyemizce yapılan, Oto Galericiler Sitesinde bulunan, aşağıda sıra no, mahalle, ada, parsel, bağımsız bölüm numarası, niteliği, yön, alanı, muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı belirtilen 28 adet işyerinin satış ihalesidir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Prsl

B.Böl.
No

Niteliği

Yön

Alanı

Toplam
Alan

Muhammen
 Bedel

% 3 Geçici
Teminat

1.Bod

Z.Kat

Asma K.

1

Mavikent

287

2

8

İşyeri

Ara

 

 142,20 m²

 84,90 m²

 227,10 m²

   600.000,00 TL

  18.000,00 TL

2

Mavikent

287

2

11

İşyeri

Ara

 169,80 m²

 

 

 169,80 m²

   200.000,00 TL

    6.000,00 TL

3

Mavikent

287

2

12

İşyeri

Ara

 110,50 m²

 

 

 110,50 m²

   155.000,00 TL

    4.650,00 TL

4

Mavikent

287

2

13

İşyeri

Ara

 110,50 m²

 

 

 110,50 m²

   170.000,00 TL

    5.100,00 TL

5

Mavikent

287

2

14

İşyeri

Ara

 110,50 m²

 

 

 110,50 m²

   170.000,00 TL

    5.100,00 TL

6

Mavikent

287

2

15

İşyeri

Ara

 110,50 m²

 

 

 110,50 m²

   170.000,00 TL

    5.100,00 TL

7

Mavikent

287

2

19

İşyeri

Ara

 110,50 m²

 

 

 110,50 m²

   170.000,00 TL

    5.100,00 TL

8

Mavikent

289

3

4

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   570.000,00 TL

  17.100,00 TL

9

Mavikent

289

3

5

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   570.000,00 TL

  17.100,00 TL

10

Mavikent

289

3

7

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   565.000,00 TL

  16.950,00 TL

11

Mavikent

289

3

8

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   565.000,00 TL

  16.950,00 TL

12

Mavikent

289

3

11

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

13

Mavikent

289

3

12

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

14

Mavikent

289

3

13

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

15

Mavikent

289

3

14

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

16

Mavikent

289

3

15

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

17

Mavikent

289

3

16

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

18

Mavikent

289

3

17

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

19

Mavikent

289

3

18

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

20

Mavikent

289

3

19

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

21

Mavikent

289

3

20

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   560.000,00 TL

  16.800,00 TL

22

Mavikent

289

3

21

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   555.000,00 TL

  16.650,00 TL

23

Mavikent

289

3

22

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   555.000,00 TL

  16.650,00 TL

24

Mavikent

289

3

23

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   555.000,00 TL

  16.650,00 TL

25

Mavikent

289

3

25

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   565.000,00 TL

  16.950,00 TL

26

Mavikent

289

3

26

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   565.000,00 TL

  16.950,00 TL

27

Mavikent

289

3

27

İşyeri

Ara

 

 142,10 m²

 84,50 m²

 226,60 m²

   595.000,00 TL

  17.850,00 TL

28

Mavikent

289

3

29

İşyeri

Ara

 141,90 m²

 

 

 141,90 m²

   225.000,00 TL

    6.750,00 TL

 

NOT : Yukarıda belirtildiği üzere; Oto Galericiler Sitesinde satışa sunulan Mavikent Mahallesi 135015 Nolu Caddeye cephesi olan  sıra numarası 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 olan  işyerlerinde sadece OTO GALERİ işi yapılacak olup, başka amaçla kullanılmayacaktır. Ayrıca sıra numarası 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 28 olan işyerleri ise işyeri açma ruhsatı alınması halinde başka amaçla kullanılabilir.

 

  1. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

 

Satışı yapılacak işyerlerinin 1. İhalesi 02 MAYIS 2018 Çarşamba günü Saat 14.00’de yapılacak olup, son başvuru tarihi 30 NİSAN 2018 Pazartesi günü Saat 16.00’ya kadar, 2. İhalesi 09 MAYIS 2018 Çarşamba günü Saat 14.30’de yapılacak olup, son başvuru tarihi 08 MAYIS 2018 Salı günü Saat 16.00’ya kadar olacaktır. Söz konusu işyerlerinin ihalesi Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

3.      İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

 

İhale konusu işyerlerinin satışı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) bendi gereğince “Açık Arttırma Usulü İhale Yoluyla” satışı yapılacaktır.

 

  1.  İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

 

İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL. karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İhaleye girmek isteyenler her işyeri için ayrı ayrı şartname bedeli yatırmaları gerekmektedir. İhaleye iştirak ettiği halde işyeri alamayanlar 2. ihaleye girmeleri halinde, tekrar şartname bedeli yatırmayacaklardır. Ancak; ihaleye iştirak ettiği halde işyeri alamayanların veya ihaleye iştirak etmeyenlerin, şartname bedelleri irat kaydedilecek ve geri iade edilmeyecektir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

a.      {C}{C}{C}{C}İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler,  geçici teminatı hangi işyeri için yatırmış ise sadece o işyerinin ihalesine girebileceklerdir. Birden fazla işyerinin ihalesine girmek isteyenler, her işyeri için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır.

b.      Satışı yapılacak olan işyerlerinin  %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, teminat için ödemeler; Şahinbey Belediyesi veznelerine Türk Lirası olarak nakden yapılabileceği gibi, Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki “Şahinbey Belediyesi” nin TR970001500158007266618948 IBAN numaralı hesabına da yapabilir veya Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verilmek üzere süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu ile de yapılabilir.

c.       İhale Komisyonu; ihalenin herhangi bir safhasında, açık arttırma yükseldiği takdirde yükselen miktara göre %3 geçici teminat farkının tamamlatılmasını isteyebilir. Geçici teminat farkını vermeyenler veya tamamlayamayanlar ihale dışı bırakılarak ihale salonundan çıkartılır ve ihale % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devem eder. İhale üzerinde kalan Gerçek veya Tüzel kişilerin, yükselen miktara göre % 3 geçici teminat farkını ihale anında veya aynı gün mesai bitimine kadar yatırmak zorunda olup, teminat farkını yatıramayanların ihalesi tek taraflı iptal edilerek, Belediyemiz hesabında bulunan % 3 geçici teminatı Belediyemiz adına irat kaydedilir. 

d.      İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler % 3 geçici teminat farkını aynı gün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır. Ayrıca ihaleye girmek için birden fazla işyerine % 3 geçici teminat yatırmaları durumunda, üzerinde kalan işyerinin teminat farkını ihale anında veya aynı gün mesai bitimine kadar Belediyemize dilekçe vererek, ihalesine katılmadığı veya alamadığı işyerlerinin % 3 geçici teminatı ile mahsup edebilecektir.

e.       {C}{C}{C}{C}İhale üzerinde kalan Gerçek veya Tüzel kişiler, şartname hükümlerini yerine getirmediği veya geçici teminat farkını yatırmadığı takdirde; ihale tek taraflı fesih edilerek, ilgili işyerinin % 3 geçici teminatı Belediyemiz adına irat kaydedilecektir.

 

  1. TEMİNATA İLİŞİKİN ESASLAR:

 

a)      Tedavüldeki Türk Parası,

b)     Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dâhili teminat mektupları,

 

  1. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 

A.    İstekli gerçek kişi ise:

 

a.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.      İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

c.       Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (e-devletten alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),

d.      Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

e.       İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

f.       Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname,

g.      İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

h.      Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

i.        Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

j.        Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,

 

B.     İstekli tüzel kişilik ise  

 

a.      Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

b.      İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

c.       Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

d.      İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e.       Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz, belge veya süresiz limit dahili teminat mektubu,

f.       İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

g.      Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

h.      Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

 

Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

8.      İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

 

A.    İhaleyi yapan idarenin;

a.       {C}{C}{C}{C}İta amirleri

b.      {C}{C}{C}{C}İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c.       {C}{C}{C}{C}(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d.      {C}{C}{C}{C}(Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

B.     Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C.    İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

 

9.       ÖDEME ŞEKLİ:

 

a.      İhalenin tebliğine müteakip 10  (on) gün içerisinde yatırılmış olan  % 3 geçici teminat bedeli kadar daha teminat yatırılacak ve en az % 6 teminat sağlanmış olacaktır.10 gün içinde toplamda en az % 6’lık teminat yatırmayanların satış ihalesi tek taraflı olarak iptal edilir ve % 3 geçici teminatı irat kaydedilir.

b.      İhaleyi Alan Gerçek veya Tüzel kişiler, ihalenin tebliğine müteakip, 60 takvim günü içerisinde işyeri bedelini ve ihale masraflarının tamamını Tellaliye (%1) ve İhale Karar Damga Vergisi (Binde 5,69)] ödeyecektir. Satışı yapılan işyerinin satış bedeli ve ihale masraflarını süresi içerisinde ödemeyenlerin veya gelmeyenlerin satış ihalesi tek taraflı iptal edilerek % 6 kesin teminatı ve yatırmış ise tellaliye Belediyemiz adına irat kayıt edilir ve ihale karar damga vergisi ise iade edilmeyecek olup, kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır.

c.       İhaleyi alan gerçek veya Tüzel kişiler nakit olarak yatırmış olduğu  %6’lık kesin teminatını son ödeme gününden önce Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne dilekçe vererek işyeri bedeline çevireceklerdir. Aksi takdirde kesin teminatını işyeri bedeline çevirmediği her gün için gecikme zammı alınır. Teminat için teminat mektubu getirenler de yasal süresi içerisinde (son ödeme gününe kadar) teminat miktarı tutarınca nakit parayı Belediyemiz hesabına yatırarak, teminat mektubunu geri iade almalıdır. Aksi takdirde; teminat mektubu Belediyemiz tarafından tazmin edilecektir.

d.      Banka Kredisi kullanmak isteyen gerçek veya Tüzel kişiler; şartnamemiz ekinde sunulan örnek banka taahhüt yazısını, kredi kullanacakları ilgili bankadan getirileceklerdir.(Banka taahhüt yazısı: İlgili bankanın antetli kağıdına yazılacak olup,  krediyi veren/onaylayan yetkililerin imza sirküleri olacaktır.)Banka taahhüt yazısının şartname ekindeki örnekle birebir aynı olmaması halinde; yazının kabul edilip edilemeyeceğine Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü karar verecektir.

 

      Ödemelerin aksaması veya geciktirilmesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Yasasının 51.Maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir.

 

10.  İHALENİN FESİH SEBEPLERİ:

 

İhaleyi alan Gerçek ve Tüzel kişiler, ihale şartnamesindeki tüm hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı şartname hükümlerini yerine getirmediği takdirde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalesi iptal edilir ve yatırmış oldukları teminatları  ve yatırmış ise Tellaliyesi irat kaydedilecek, İhale Karar Damga Vergisi ise iade edilmeyecek olup, kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır.

 

11.   ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

a.      Satışı yapılan işyerinin her türlü vergi, resim, harçlar, tapu masrafları ve tüm yasal masraflar işyeri alandan tahsil edilecektir. İşyerinin her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler, proje bedelleri ve bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca alıcı aboneliklerle ilgili ileride oluşabilecek proje değişiklikleri ve malzeme standartları değişimi söz konusu olduğunda her türlü tadilat ve giderleri ödemeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

b.      {C}{C}{C}{C}Satışı yapılan işyerinin satışı bedeli ve masraflarının tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaz. Alıcının, işyerinin satış bedelini ve masraflarının tamamını belirtilen süre içerisinde ödemesine müteakip; 30 (Otuz) gün içerisinde tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Alıcı, belirtilen süre içerisinde adına tapu tescil işlemi yaptıktan sonra, söz konusu işyeriyle ilgili her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler,  bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca; varsa Belediyemiz tarafından önceden ödenen herhangi bir abonelik ücreti, demirbaş giderleri v.b. ödemeler, aidat hariç tapu devir işleminden önce alıcıdan tahsil edilir.

c.       {C}{C}{C}{C}Satın alınan işyeri, alıcının talebi üzerine Belediye Encümeni’nin kararıyla başkasına devir edilebilir. Belediye Encümeni devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk ihaledeki şartlar aranır.  Belediye Encümeninin izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde satış ihalesi iptal edilir ve alıcının teminatları ve yatırmış ise tellaliye Belediyemiz adına irat kayıt edilir, ihale karar damga vergisi ise iade edilmeyecek olup, kalan bakiye ise ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Söz konusu işyerinin teslimatı; satış bedelinin tamamı yatırılarak tapu devri yapıldıktan sonra Belediyemizin belirleyeceği program dâhilinde yapılacaktır.

d.      {C}{C}{C}{C}İşyerleri mevcut haliyle satılacak ve teslim edilecektir. Alıcı satın almış olduğu işyerinde tadilat veya değişiklik yapmak istediği takdirde; Belediyemizin ilgili biriminden izin almak şartıyla ve uygun görüldüğü takdirde yapabilecektir. İlgili Müdürlüğün izni alındıktan sonra yapılacak olan tadilat ve işlemlerle ilgili tüm masraflar alıcı/kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu ve benzeri tadilat işleri ile ilgili Belediyeden herhangi bir bedel ödemesi yapılmayacaktır.

e.       {C}{C}{C}{C}İşyeri eksiksiz olarak teslim edildikten sonra kullanım hatasından kaynaklanan hasar, eksik veya kusur tespit edilmesi halinde ortaya çıkan tüm zarar ve masraflar yine alıcı/kullanıcının kendisine aittir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.  

f.       {C}{C}{C}{C}Belediyemizden izin alınmadan yapılan tadilatlardan kaynaklanan herhangi bir olaydan ve zarardan dolayı, ilgili alıcı/kullanıcı sorumlu ve mesul olacak olup, Belediyemiz mesul ve sorumlu olmayacaktır. . “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

g.      {C}{C}{C}{C}Satışı yapılan işyerlerinin tesliminden sonra alıcısı/kullanıcısı tarafından oluşan veya kaynaklanan hasarlardan Belediyemiz sorumlu olmayacağı gibi, hasardan oluşan tamiratın yapılması/yaptırılması tamamıyla ilgili alıcı/kullanıcıya aittir. Bu ve benzeri işlemlerden dolayı Belediyemiz tarafından herhangi bir bedel ödenmesi de söz konusu olmayacaktır. . “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

h.      {C}{C}{C}{C}Betonarme döşemelere ve asma katlara ilave yükler yüklenmeden önce ilgili statik projeye uygun çalışma yapılacak olup, ilgili yerin statik proje müellifinden (projeden sorumlu mühendis) izin alınmadan herhangi bir ilave yük yüklenmesine izin verilmeyecektir. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ilgili alıcı/kullanıcı sorumludur. . “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

i.        {C}{C}{C}{C}Yapılabilecek olan tadilatlar kullanıcıların kendi bağımsız bölümleri dâhilinde geçerli olup müşterek kısımlarla ilgili olmayacak, binanın teknik ve estetik özellikleri ile yönetim planı ile bağdaşır olacaktır.

j.        {C}{C}{C}{C}İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

 

 

12.  VERGİ-RESİM VE HARÇLAR:

 

Bu satış ihalesinden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar (Tellaliye, İhale Karar Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı v.s.) işyeri alan gerçek ve tüzel kişiliklere ait olacaktır. 

 

13.  İHALENİN TEBLİĞİ:

 

Yapılan ihale sonucunda; ihalesi üzerinde kalan taşınmazın verilip, verilmediği ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ita amirince onaylandıktan sonra yapılacak olan tebligat sonucu kesinleşecektir.

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15  (Onbeş) işgünü içinde onaylandığı gibi iptal edilebilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan İhale Kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (BEŞ) işgünü içinde alıcıya, alıcının vekiline veya 1.dereceden yakınına ya da nüfusta kayıtlı olduğu ilgili mahalle muhtarına imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir.

 

14.  UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ:

 

Bu İhalede doğacak anlaşmazlıklar hususunda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda 14 (Ondört) maddeden oluşan şartnameyi okudum ve şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. İştirakçı şartnameyi imzalamakla tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. Bu şartnamede yazılı olmayan durumların çözümü Belediye Kanunun 69.maddesi ile Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ve Şahinbey Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik ile genel hukuk kurallarına göre yapılacaktır.

 

İŞTİRAKÇININ:

 

T.C. KİMLİK VE VERGİ NO         :……………………………………………

 

ADI SOYADI                                              :……………………………………………

 

TELEFON                                        :……………………………………………

 

ADRES                                             :……………………………………………

 

TARİH                                              :……/……/2018                   

                                                                                                                                                    

 

Ekler                          :   

Ek 1 – (1 Adet Belediyemiz adına borcu yok formu)

 

Ek 2 – (1 Adet banka kredi yazısı formu)

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 02.05.2018
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l 
4843 Kez Görüntülendi
Kayıt Ekleme Bilgileri
Tarih 12.04.2018 11:53:17
 
  l   Site İçi Ara
  l   Rss
  l   Basında Şahinbey
  l   Hizmet Rehberi
  l   Bilgi Edinme
  l   Bağlantı
  l   Nöbetçi Eczaneler
  l   Konuk Defteri
  l   Site Haritası
  l   WebMail
 | 
Site Yönetimi Bilgi İşlem Müdürlüğü
K7 Yazılım
1