/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
Hoşgör Mahallesi, Abdullah Necip Sokak, No:12 2059 Ada, 87 Parsel´de Bulunan Yapı

 

Sayın NAİF ŞEKER  T. C. 47203618090
ŞEREFİYE MAH. ŞEREFİYE CAD. NO:2/3
İPEKYOLU/VAN

        Şahinbey Kaymakamlığının 27.05.2021 tarihli yazısına istinaden Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi Hoşgör  Mahallesi, Abdullah Necip Sokak, No:12  (2059 ada, 87 parsel)’de   bulunan yapının bir kısım duvarlarının olmadığı, duvarlarında çatlaklar oluştuğu, tavan kısımlarının dış etkenlerden dolayı statik özelliğini kaybederek deformasyonlara uğradığı, darabalarının olmadığı, yapının çok yıpranmış olduğu görülmüştür. Riskli yapı uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanımına uygun olduğu, güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüş olup, yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.
 

        3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde de;  “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

        Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının 10 (On) gün içinde tehlikenin giderilmesi veya yıktırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden  %20  fazlasıyla tahsil edilecektir.

        Gereğini rica ederim.
 


slogan5
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7