/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
Cemal Gürsel Mahallesi, Hanifi Koçum Sokak, No:37 Ada 1013, Parsel 281´de Yer Alan Yapı

Sayın CENNET SÖYLEMEZ : VAKKAS KIZI KN:16478097664
GÜLÜMSER DÖNMEZ : MEHMET Kızı KN:16481097590
SAMET SÖYLEMEZ : MEHMET Oğlu KN:16475097728
SEMA YILMAZ : MEHMET Kızı KN:16472097882
SUAT SÖYLEMEZ : MEHMET Oğlu KN:16463098164

 

 

          Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Cemal Gürsel Mahallesi, Hanifi Koçum Sokak, No:37 (ada 1013, parsel 281)’de yer alan yapının, dış kısım duvarlarının bir kısmının olmadığı, yapının çok yıpranmış olduğu görülmüştür. Riskli yapı uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanımına uygun olduğu, güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüş olup yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

        3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde de; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektedir.

       Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının 10 (on) gün içinde tarafınızca yıktırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

        Gereğini rica ederim.


slogan2
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7