/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Projeler /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Projeler /
Şıh Meydanı
Orjinal Resim
Mahalle : Kozluca
Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Proje Durumu : Tamamlanan

Başlangıç Tarihi: (Ay, Yıl): 2016

Bitirme Tarihi: (Ay, Yıl): 2017

Proje Finansman Kaynakları: Şahinbey Belediyesi Öz kaynaklar

Yapının bulunduğu Bölge: Kozluca Mahallesi

Proje Durumu: Devam Etmektedir.

Şeyh Fettullah Meydanı Tasarım Ve Çevre Düzenlemesi Suyabatmaz ve Kepenek mahallelerini kapsayan ekte tanımlı alan içinde kalan meydanın tasarım, çevre düzenleme projeleri, meydana bakan yapılara yönelik meydan ile birlikte dil birliği geliştirilerek oluşturulması amaçlanmıştır.

                Çevre  Düzenleme Projesinde; ilgili bölgeni niteliğine bağlı olarak, uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef,ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesini, yönetim modellerinin saptanmasını içerir. Bu projelerin (koruma amaçlı veya diğer) uygulama planları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Planlanan alanda Şehreküstü Konaklarından Geleneksel ticaret dokusuna ulaşan aks üzerinde biri cami diğeri hama önünde birbirinden bağımsız olarak ancak geçirgen bir yeşil doku ile birbirine bağlana iki meydan tasarlanmıştır.

Şıh hamamı ve geleneksel sivil mimarlık örneği arasında kalan meydan, konutun avlu duvarı üzerinde açılacak boşluklarla şeffaflaştırılmış bahçeyle birlikte, içinde yapılacak su öğesiyle, yeşil bandıyla, gölgelikli oturma alanıyla rekreaktif biralan niteliğindedir.

Şehreküstü Konakları ve kabaltıyı takiben alana ulaşan aks, Şıh hamamı ve camii yan girişi önünde küçük bir dağılım alanı oluşturmaktadır.

Aks üzerinde aksın karşısındaki yapı dokusunu meydandan ayıran ve sınırlayan yeşil bant, Şeyh Fetullah Camisi meydanına yönlendiren görsel bir unsurdur.

Şeyh Fetullah Camisi meydanı, hamam önündeki meydanda farklı olarak caminin dinsel önemi ve geleneksel doku etkisi gözetilerek geniş bir meydan olarak planlanmış, su öğesi ve ağaçların planlandığı yeşil doku camiden uzaklaştırılarak caminin önünde avlusuyla ilişkisini güçlendiren geniş bir alan bırakılmıştır. Meydanın ticari doku ile bağlantısı devam ettirilmiştir.

Meydana bakan cephe sağlıklaştırılması yapılacak yapılar önünde yeşil bant planlanmıştır.

Şıh Hamamı, kabaltı, doku içindeki çıkmazlar bir bütün olarak değerlendirilmiş, hamamın arka yüzünde kalan yapısal dokunun kat ve cephe karakterleriyle yeniden planlanarak korunması önerilmiştir. Aksi durumda hamam ve camiyi bağlayan özgün karakterleriyle doku içinden alçak bir kabaltıdan geçilerek ulaşılan meydan etkisi zayıflayacaktır.

Meydanda yer yer anıtsal yapıların silueti içine girmeyen, ancak meydanı sınırlayan üst örtülü oturma bantları güneş etkisine karşı gölgelikli dinlenme alanları olarak kullanılacaktır.


Fotoğraflar
slogan6
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7