/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Projeler /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Projeler /
Mecidiye Hanı Restorasyon Çalışmaları
Orjinal Resim
Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Proje Durumu : Tamamlanan

Şahinbey Belediyesi olarak tarihe ve kültürümüze sahip çıkmak, bu önemli değerlerimizi korumak ve geçmişten günümüze miras kalan eserlerimizi geleceğe taşımak amacı ile ilçe sınırları içinde tarihi yapılarımızın restorasyonları ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile tarihe tanıklık etmiş olan sokaklarımızı, çıkmazlarımızı, gabaltılarımızı, caddelerimizi ve tarihi yapılarımızı yeniden canlandırılması hedeflenmiştir.  Bu hedefler çerçevesinde yürütülen çalışmalarımızda Şehitler Caddesi üzerinde yer alan, kentin kültür yolu ve önemli ticaret yollarının buluştuğu noktada Mecidiye Hanı yer almaktadır.

463 Ada 109 parsel üzerinde bulunan, 18 A envanter numaralı tescilli yapı ANITSAL eser Mecidiye Hanı; han yapısı ve cadde üzerinde yer alan 16 adet parsel dükkan ve 14 adet parsel arka sokak üzerinde yer alan dükkanlardan oluşmaktadır. Hanın kamulaştırılması konusunda gerekli işlemler yapılarak Belediyemiz mülkiyetine alınmıştır.

Mecidiye Hanı, Osmanlı Han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna girmektedir. Hanın kitabesi olmadığından yapım tarihi konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak Şer’i Mahkeme Sicillerinin 1756 tarihli kayıtlarında Nakip Hanı olarak adı geçmektedir.

Hanın yamuk planlı avlusu, zemin katta dört taraftan çeşitli ebat ve şekillerdeki mekânlarla, üst katta ise revaklarla çevrelenmiştir. Doğu ve batı cephesi boyunca avlu ile ilişkisi olmayan tek katlı dükkânlar ve hana girişi sağlayan cümle kapısı bulunur. Mecidiye hanında iki cephe boyunca dükkânlarla çevrelenmiş olması kentteki diğer han yapılarından ayrılmaktadır.

Tescilli taşınmaz kültür varlığı Mecidiye Hanı Gaziantep tarihi dokuda kentin Kültür Yolu projesinin devamında Şehitler Caddesi üzerinde yer alan önemli anıtsal yapılardan biridir. Yapının tarih içindeki değerleriyle korunması ve kentte sürdürülebilir işlevlerle dâhil olması amacıyla yürütülen çalışmalarımız içinde yapının sosyal boyutlarıyla da değerlendirilmesi ve geleceğe aktarılması planlamıştır.


Fotoğraflar
slogan6
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7