/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Projeler /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Projeler /
Milli Mücadele Müzesi Tefrişatı
Orjinal Resim
Mahalle : Ulucanlar Mahallesi
Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tamamlanma Tarihi : 31.12.2017
Proje Durumu : Tamamlanan

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi 481 ada 29 parsel 306 envanter numaraları yapıda yer alan ve ‘Gaziantep Savaş Müzesi’ olarak faaliyet gösteren yapının mevcut durumu günümüz müzecilik anlayışı ve teknolojisinden oldukça uzak kalmış, Anteplinin işgale karşı kahramanca yürüttüğü savunma savaşının önemini ve milli duygusunu müze ziyaretçisine yeterince hissettiremediği anlaşılmış ve müzenin ve bulunduğu alanın mimari özellikleri ile yeniden revizyon yapılması gerektiğinden hareketle kapsamlı ve geniş bir çalışma başlatılmıştır.

            Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmalarda mevcut müze binasın batı cephesinde bulunan envanter numaralı tescilli bir yapının bulunduğu, tarihi yapının müze alanına dahil edilmesinin müze fonksiyonunu güçlü bir şekilde destekleyeceği anlaşıldığından iki ayrı yapıdan ve toplam 7 odadan oluşan tescilli yapı parseli 165.000,00 TL bedel ile kamulaştırılarak restorasyon projesi hazırlanmış ve 26.09.2013 kurul kararına müteakip Aralık, 2013 tarihinde restorasyon ihalesi ile restorasyon çalışmaları başlamış Aralık, 2014 tarihinde ise restorasyon çalışmaları tamamlanarak müze alanına dahil edilmiştir. Tescilli Antep evinin kamulaştırma, projelendirme ve uygulama çalışmaları için 763.423,36 TL kaynak aktarılmıştır.

            Milli mücadele müzesinin altında daha önce taş ocağı olarak kullanılan bir mağara bulunmaktadır mağara müze alanını kaplamakla birlikte komşu parsellerin altına kadar uzamaktadır yapılan incelemelerde komşu parsellerin üzerine inşaa edilen kaçak yapılardan dolayı mağara kabuğunun oldukça hasar gördüğü ve ciddi bir göçük tehlikesi olduğu anlaşılmış, müzenin güney cephesinde bulunan 3 katlı yapının yıkılarak müze alanına katılmasının, gerek tescilli müze yapının siluetine yaptığı olumsuz etki, gerekse mağaraya verdiği zararlarda göz önünde bulundurularak mevcut yapı 185.000,00 TL bedel ile kamulaştırılmış, 3 katlı bina yıkılarak müze alanına dahil edilmiştir.

            Milli mücadele müzesinin altında bulunan mağaranın, yerel halk tarafından uygun şartları sağlaması bakımından zeytin yağı işliği, sabunhane, iplik boyahanesi, depo, ahır gibi fonksiyonlarda kullanılmış yine kurtuluş savaşı sırasında sığınak, silah ve mühimmat imalathanesi, kısmen hastane, karargâh ve livas bağlantılarından dolayı ulaşım yolları olarak kullanılmış olması bakımından müze binası içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda mağaranın çeşitli kollarda uzantılarının olduğu ancak zaman içinde hafriyat atıkları ile doldurulduğu görülmüş, mevcut mağaranın tarih içinde tüm kullanımları ile birlikte yeniden ortaya çıkarılması için hafriyat temizleme çalışması başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda milli mücadele müzesinin doğu cephesinde bulunan şehitler meydanının altından ihsan bey camii’in altında bulunan ihsan bey kasteline kadar ulaşılmış ve alandan 1300 m3 hafriyat atığı temizlenerek 120 mt uzunluğunda bir mağara hattı ortaya çıkarılmıştır. Harfiyat temizliği için 356.184,64 TL bedel ödenmiştir.

Yapılan hafriyat çalışmaları sonunda mevcut mağara hattının üzerinde bulunan ve çok daha önceleri mağara tavan kabuklarının çökmesi sonucunda yüzeye ulaşan boşlukların kapatılması ve mağaranın çeşitli kısımlarında görülen derin kırıkların güçlendirme çalışmaları için bir restorasyon ve güçlendirme çalışması başlatılmış koruma kurulunun onayladığı projeler kapsamında kaburgalı tonoz tünel ve tonoz yapıları ile boşluklar özgün bir restorasyon tekniği ile kapatılmış ve jeolojik sorunlar çeşitli teknik yöntemler ile giderilmiştir. Bu yöndeki çalışmalarımız halen devam etmektedir.

 Mevcut müze yapısın yeni ‘Milli Mücade Müzesi’ konsepti çerçevesinde revize edilmesi gerekliliğinden hareketle tescilli yapıya revize restorasyon projesi 100.000,00 TL bedel ile hazırlanarak koruma kurulundan gerekli izinler alınmış ve Mart, 2015 tarihinde restorasyon ihalesi yapılarak 1.326.600,00 TL bedel ile restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Restorasyon çalışmalarında tüm muhdes eklentiler kaldırılmış çatısı yeniden yapılmış, çürüyen taşlar değiştirilmiş, ahşap kısımlar yeniden elden geçirilmiş, döşemeler ve cepheler restore edilmiş, boya ve sıva raspaları yapılmış, tesisatlar uygun bir şekilde yenilenmiş ve müze fonksiyonunun gerektirdiği ilaveler ve düzenlemeler yapılmıştır. revize restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir.

            Milli mücadele müzesinin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yapılacak olan tefrişat ve teşhire yönelik proje çalışması başlatılmış bu doğrultuda Kasım, 2015 tarihinde Milli Mücadele Müzesi tefriş ve tanzim proje ihalesi 235.500,00 TL bedel ile yapılmıştır. Tefriş ve tanzim projesi kapsamında Antep savunmasının bilimsel tarih araştırması, yapı ve fonksiyonlara yönelik sanat tarihi çalışması, müzenin kurgu ve senaryo çalışmaları devam etmektedir.

            Milli mücadele müzesi, kentsel sit alanında, içinde şehitler meydanınında bulunduğu, anıtsal ve tescilli yapılar ile çevrelenmiş önemli bir bölgede yer almaktadadır. Bu çerçevede müzenin çevresi ile birlikte Gaziantep kültürüne kazandırılması gerektiği düşüncesinden hareketle milli mücadele müzesinin güney doğu cephesinde bulunan şehitler meydanının kentsel tasarım modeli ile yeniden tasarlanması, yine güney doğu cephesinde bulunan şehitler hamamı ve Ulucanlar sokağındaki yapıların cephe düzenlenmesi, şehitler meydanının içerisinde bulunan belediyemizce kamulaştırması 72.500,00 TL bedel ile tamamlanan ve 414 envanter nolu tescilli yapının restorasyonu, şehitler meydanında bulunan mülkiyeti belediyemize ait şehitler sosyal tesisinin revizyonunu kapsayan ‘Şehitler meydanı kentsel tasarım ve cephe düzenleme projesi’ proje çalışması başlatılmıştır.

            Yukarıda belirtilen çalışmalar ile Gaziantep’in mimari, kentsel, yapısal, kültürel ve tarihi özelliklerinin bir arada bulunduğu zengin muhteviyatı ile Gaziantep turizmi ve kültürüne önemli bir katkı sağlayacaktır.


Fotoğraflar
slogan6
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7